หน้าหลัก ติดต่อเรา แผนที่
toeic course
toeic activities
toeic education news
toeic faq
toeic links
toeic webboard
metis toeic contact
toeic home
toeic center
 
 

          ข้อสอบ Toeic Test ฟรี ข้อสอบที่จัดเตรียม เพื่อ นักเรียน จะได้ฝึกฝน และปรับปรุงพัฒนาทักษะ การทำข้อสอบ เนื่องจาก การฝึกฝนเป็นส่วนสำคัญ ที่จะส่งผลกับการทำข้อสอบได้โดยตรง หลักการเริ่มทำข้อสอบนั้นให้ดูคำถาม และหลังจากนั้น ให้ดูคำตอบที่ควรจะเป็นแล้วตัดส่วนที่ แตกต่างออกไป เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ของคำตอบให้มากที่สุด หากเรามี Grammar และ คำศัพท์ ที่พร้อม จะเป็นตัวแปรที่สำคัญในการทำข้อสอบอย่างมาก สำหรับ นักเรียน ต้องการข้อสอบเพิ่มเติม กรุณาลงทะเบียน

 
 
 
  
   
         

TOEIC TEST 1

TOEIC TEST 2

TOEIC TEST 3

TOEIC TEST 4

TOEIC TEST 5

TOEIC TEST 6

TOEIC TEST 7

TOEIC TEST 8

TOEIC TEST 9

TOEIC TEST 10