หน้าหลัก ติดต่อเรา แผนที่
หลักสูตรต่างๆของ Metis
กิจกรรมของ Metis
ข่าวสารทางการศึกษา
คำถามที่ถามบ่อย
เว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
 
 

GAT

(General Aptitude Test)

GAT คืออะไร

      เนื่องจากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยถึงการจัดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional A Aptitude Test หรือ PAT) เพื่อใช้เป็นคะแนนในการนำไปสอบระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่นส์กลางว่า ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.

     ส่วนที่ 1 การอ่านเชิงวิเคราะห์การเขียนเชิงวิเคราะห์การคิด เชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 50%
     ส่วนที่ 2 การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ 50%
ซึ่งทางสถาบัน จะ เน้นทักษะ ในส่วนที่ 2

      1. เนื้อหา
          - การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ ปัญหา(ทาง คณิตศาสตร์) 50%
          - การสื่อสารด้วยภาษา อังกฤษ 50%
      2. ลักษณะข้อสอบ GAT จะเป็นปรนัย และอัตนัย
          - คะแนนเต็ม 200 คะแนน เวลาสอบ 2 ชั่วโมง
          - ข้อสอบ เน้น Content Free และ Fair
          - เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก
          - มีการออกข้อสอบเก็บไว้เป็นคลังข้อ สอบ
      3. จัดสอบปีละหลายครั้ง
          - คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด (จะสอบ ตั้งแต่ม. 4 ก็ได้) ที่มา : เดลินิวส์ , สยามรัฐ
วัน - เวลา

     
  • Sat 13.00 น. - 16.00 น.
ระยะเวลา     30     ชั่วโมง

                    พิเศษ เพิ่มการสอบเสมือนจริง 2 ครั้ง ฟรี พร้อมวิเคราะห์การทำข้อสอบ