หน้าหลัก ติดต่อเรา แผนที่
หลักสูตรต่างๆของ Metis
กิจกรรมของ Metis
ข่าวสารทางการศึกษา
คำถามที่ถามบ่อย
เว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
home
toeic
 

เตรียมตัวเป็นนักบิน

“ ความถนัด ” ภาษาอังกฤษเขียนว่า Aptitude จะเห็นว่าใกล้เคียงกับคำว่า Attitude ซึ่งมีความหมายว่า ลักษณะท่าทาง การวางตัว ส่วนความถนัด ( Aptitude ) หมายถึง ความสามารถที่ได้จากการฝึกฝนสั่งสมมาตั้งแต่เกิดจนเกิดความรู้ ทักษะ หรือสิ่งตอบสนองเฉพาะอย่าง ( Warren,1934) หรืออาจกล่าวได้ว่า ความถนัดเป็นขีดระดับความสามารถขั้นสูงสุดของบุคคลที่ใช้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เป็นประสบการณ์ที่สะสมมานาน จนมีลักษณะพิเศษเด่นชัดด้านใดด้านหนึ่ง พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมด้านนั้นได้เป็นอย่างดี ความถนัดไม่ใช่ของติดตัวมาแต่กำเนิด ความถนัดจึงสามารถสร้างเสริมให้เพิ่มพูนได้ แต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับความมานะอดทนและลู่ทางในการฝึกฝนตนเอง ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร

Aptitude test ( ความถนัด ) ถือว่าเป็นหัวใจของการสอบนักบิน ที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ออกแบบข้อสอบในการคัดเลือก ผู้ที่สอบไม่ผ่านรอบนี้จะไม่มีสิทธิสอบในปีต่อไป ( เว้น 3 ปี ) ดังนั้นจึงมีผู้มาทำการเตรียมตัวกับ PTTC มีจำนวนค่อนข้างมากในการสอบที่ผ่านมา เนื่องจาก PTTC มีประสบการณ์ในการสอน และทำการออกแบบชุดทดสอบให้ผู้เรียนทำการฝึกฝนอย่างถูกต้องและถูกวิธี จึงทำให้ผู้ที่เรียนกับ PTTC มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น เรากล้าที่จะพูดได้ว่า PTTC มีทีม Tutor ที่ดีที่สุด เราสามารถทำให้ผู้ที่เข้าเรียนกับเราที่ผ่านมาสอบคัดเลือกเป็นนักบินได้เป็นจำนวนมาก