โทรเลยค่ะ: 02-941-2240-1

TOEFLTOEFL

(Test of English as a Foreign Language)

การเรียนภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล เพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ใช้ในการขอทุนการศึกษาต่างๆหรือใช้ในการสมัครงานได้ทั่วโลก เดิม TOEFL ใช้สำหรับการศึกษาต่อเฉพาะในประเทศอเมริกา แต่ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยช้นนำส่วนใหญ่ ใน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ก็ยอมรับผลสอบ TOEFL เพื่อการพิจารณาในการรับสมัครแล้ว โดยปัจจุบัน ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 7,000 แห่ง ในกว่า 130 ประเทศ ซึ่งรวมถึงเกือบทุกมหาวิทยาลัยในอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และแคนาดา ที่ใช้คะแนน TOEFL สำหรับการรับเข้าเรียน และการให้ทุนการศึกษา โดยผลคะแนนโทเฟลจะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี
ลักษณะสอบ TOEFL
TOEFL จะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพูด (Speaking) การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) และในครั้งจะต้องผสมผสานทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการตอบคำถาม โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่งสำหรับการสอบ โดยมีรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้
ทักษะ
ลักษณะของการสอบ
เวลารวม (นาที)
คำถามทั้งหมด (คะแนนดิบ)
อัตราคะแนน
Reading
(การอ่าน)
อ่านบทความประมาณ 3-5 บท ซึ่งถ้าคิดเป็นความยาวแล้ว รวมทั้งหมดจะได้ประมาณ 700 คำ ซึ่งในแต่ละบทความนั้นจะมีคำถามให้ตอบประมาณ 12-14 ข้อ
60-100
36-70
0-30
Listening
(การฟัง)
– ฟังการบรรยาย (Lectures) 4-6 เรื่อง แต่ละเรื่องจะกินเวลาประมาณ 3-5 นาที และตอบคำถามประมาณ 6 ข้อต่อเรื่อง, – ฟังบทสนทนา(Conversations) 2-3 บท ในแต่ละเรื่องใช้เวลา 3 นาที และตอบคำถาม 5 ข้อในแต่ละบท
60-90
34-51
0-30
Speaking
(การพูด)
พูด 2 หัวข้อเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่ว ๆ ไป (เรื่องที่คุ้นเคยในสังคมไทย) และ 4 หัวข้อในการพูดเกี่ยวกับ Academic
20
0-4
0-30
Writing
(การเขียน)
1 หัวข้อที่ให้ผู้ทดสอบ เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและได้ฟังมาและอีก 1 หัวข้อเกี่ยวกับการสนับสนุนความคิดเห็นของหัวเรื่อง
50
0-5
0-30
รวม
0-120
ผลคะแนน TOEFL
ผลคะแนนกับการประเมิน
ทักษะ (Skill)
คะแนน (Score Range)
ระดับ (Level)

Reading (การอ่าน)

0-30
Low (0-14)
Intermediate (15-21)
High (22-30)

Listening (การฟัง)

0-30
Low (0-14)
Intermediate (15-21)
High (22-30)

Speaking (การพูด)

0-30
Weak (0-9)
Limited (10-17)
Fair (18-25)
Good (26-30)

Writing (การเขียน)

0-30
Limited (1-16)
Fair (17-23)
Good (24-30)
คะแนนรวม
0-120
ลักษณะการสอน
สอนสด โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการสอน เพื่อความใส่ใจในทุกคำถามของนักเรียน เมื่อเกิดความสงสัยสามารถถามได้ทันที Metis เน้นถึงความแตกต่างของผู้เรียน จึงวิเคราะห์การเรียนออกเป็นทักษะต่างๆ ที่ผู้เรียนแต่ละท่านต้องได้รับการพัฒนา เพื่อไม่ให้ต้องเสียเวลาในการเน้นในทักษะที่ไม่จำเป็น จึงทำให้สามารถเรียนได้ทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงพื้นฐานเดิม และ Metis เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อสอบ ซึ่งเมื่อผู้เรียนมองข้อสอบแล้วสามารถตอบได้ทันที โดยไม่ต้องสับสนกับการยกทฤษฏีต่างๆมากมาย
ในการเรียนแต่ละครั้งจะมีการสอนทั้งทฤษฏี ให้ทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ ตลอดจนมีการให้ผู้เรียนได้ทดลองทำข้อสอบของจริงเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยมากที่สุด
วัน – เวลา 
  • Sat 13.00 น. – 16.00 น. Part A : TOEFL Reading Writing
  • Sun 16.00 น. – 19.00 น. Part B : TOEFL Listening Specking
    Metis กำลังพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการสอบแบบ iBT แบ่งการเรียนแต่ละ Part ออกเป็น 12 สัปดาห์ ลักษณะการเรียนเป็น Circle Class หรือ คอร์สวน ซึ่งสามารถเริ่มเรียนได้เลย เพราะเนื้อหาจะจบในแต่ละครั้งที่เรียน โดยไม่ต้องเรียนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว และไม่เรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหา อีกทั้งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เรียนเมื่อไม่มาเรียนในบางครั้ง สามารถกลับมาเรียนได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาในการรอเริ่มคอร์สใหม่ หรือต้องข้ามเนื้อหาบางส่วนไป เพราะจะสามารถมาเรียนชดเชยเมื่อเนื้อหาส่วนที่ขาดนั้นวนกลับมาใหม่ได้ ซึ่งจะได้เนื้อหาอย่างครบถ้วน
ระยะเวลา TOEFL    72     ชั่วโมง / วันอาทิตย์
                    พิเศษ เพิ่มการสอบเสมือนจริง 2 ครั้ง ฟรี พร้อมวิเคราะห์การทำข้อสอบ                     พิเศษ ทดลองเรียนฟรี 3 ชั่วโมง เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทะเบียน
Facebook Comments
Leave a Reply

Address

Head Office (Thailand)

67 Tops Market ชั้น 3 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
Hotline: 085-563-2448
Phone: 02-941-2240
Fax: 02-941-3900
Website: http://metisedu.com
Email: metiscenter@gmail.com
Line: @metisedu
  facebook-icon  rss-icon  email-icon  linkedin-icon   twitter-icon

Address

USA

56 Saint Andrew Road,
Boston,  Massachusetts,
USA.  02128
Phone: +1 (617) 678 336
Line: @metisedu

วิธีชำระเงิน

โอนเท่านั้น หรือ บัตรเครดิต

การชำระเงิน จะชำระโดยการโอน หรือ บัตรเครดิต เท่านั้น
ทางสถาบันไม่มีนโยบาย รับเเงินสด
 โอนเงินมาได้ที่ 
 TUTOR STREET GROUP
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามพารากอน
เลขที่บัญชี 738-281-3299

Reference

ได้รับความไว้วางใจจาก

จากระยะเวลา กว่า 12 ปี เมทิส ได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทชั้นนำ ในการอบรมให้กับพนักงาน ทั้งในและนอกสถานที่ ดังตัวอย่างดังนี้
  cpf      incree

ptt        thaiairway     
scg