หน้าหลัก ติดต่อเรา แผนที่
หลักสูตรต่างๆของ Metis
กิจกรรมของ Metis
ข่าวสารทางการศึกษา
คำถามที่ถามบ่อย
เว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
 

TOEIC

The Test of English for International Communication

  
toeic คืออะไร

Toeic (Test of English for International Communication ) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ โดยในปี 2008 มีมากกว่า 5 ล้านได้ทดสอบ toeic และจากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา คะแนนสอบ toeic ได้ช่วยเหลือ องค์กร สถาบันการศึกษา และรัฐบาลทั่วโลก กว่าหลายพันแห่ง ในการรับสมัครและโปรโมทผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมากที่สุด ซึ่งการสอบ toeic จัดทำขึ้นโดยEducational Testing Service (ETS)สำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล toeic เช่น

                                   ============>อ่าน ข้อมูลสำคัญ<=============

ลักษณะการสอนเมทิส Toeic Metis toeic
 

สอนสดทุกคาบเรียน พร้อมเพิ่มความเข้มข้นเรียนเพิ่มเติมด้วย วีดีโอ ของโทอิค ด้วยบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง Toeicเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ข้อสอบในแต่ละข้อ ตัดตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องออกอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทำข้อสอบToeicทันในเวลาที่จำกัด หรือแม้แต่กระทั่งบอกถึงวิธีการทำข้อสอบเมื่อใกล้หมดเวลา เน้นสอนคำศัพท์Toeicและลักษณะของข้อสอบที่ออกบ่อย รวมถึงบอกวิธีการฝึกฝนด้วยตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในรูปแบบของ เมทิสToeic

เมทิสToeicไม่เพียงแต่การทำข้อสอบเท่านั้น อาจารย์แต่ละท่านยังเสริมความรู้ทางด้านไวยากรณ์ การอ่าน การฟัง ตลอดจนการพูดภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนในห้องด้วย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการทำงานได้อีกด้วย

 

วัน - เวลา toeic  
60 ชั่วโมง สอนสด โดยอาจารย์ ดร. และ อาจารย์ ชาวต่างชาติ
  • หลักสูตร  ปกติ วันอาทิตย์ (2 เดือน)
  • Sun 13.00 น. - 16.00 น. Part A : toeic Reading Test
  • Sun 16.00 น. - 19.00 น. Part B : toeic Listening Test
  • หลักสูตร Toeic Fastest  จันทร์ - ศุกร์  (3 อาทิตย์)
  • สำหรับ หลักสูตร Toeic Fastest 3 อาทิตย์ จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00-ศุกร์ 18.00-21.00

แบ่งการเรียน โทอิค เป็นแต่ละ Part ออกเป็น 8 สัปดาห์ ลักษณะการเรียนเป็น Circle Class หรือ คอร์สวน ซึ่งสามารถเริ่มเรียนได้เลย เพราะเนื้อหาtoeic จะจบในแต่ละครั้งที่เรียน โดยไม่ต้องเรียนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว และไม่เรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหา อีกทั้งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เรียนเมื่อไม่มาเรียนในบางครั้ง สามารถกลับมาเรียนได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาในการรอเริ่มคอร์สใหม่ หรือต้องข้ามเนื้อหาบางส่วนไป เพราะจะสามารถมาเรียนชดเชยเมื่อเนื้อหาส่วนที่ขาดนั้นวนกลับมาใหม่ได้ ซึ่งจะได้เนื้อหาอย่างครบถ้วน

 

ระยะเวลา โทอิค      60     ชั่วโมง

                    พิเศษ เพิ่มการสอบ toeic เสมือนจริง 2 ครั้ง ฟรี พร้อมวิเคราะห์การทำข้อสอบ

                  พิเศษ
ทดลองเรียน toeic ฟรี 3 ชั่วโมง เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทะเบียน

           พิเศษ  ** ชิง เงินรางวัล 10,000 บาท สำหรับ ผู้ได้ คะแนน 750 ขึ้นไป

 

หมายเหตุ คลาส Toeic จะมีการเรียนแบบ Toeicเร่งรัด(Fast toeic) สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-953-0800

เราเน้น Toeic แบบไม่มีใครเหมือน ด้วย ทีมงาน จุฬา อาจารย์สอนระดับ Dr. ตลุยข้อสอบเสมือนจริง ด้วยข้อสอบ โทอิก ย้อนหลัง 30 ตัวอย่าง เจาะแนว เน้นวิธีการมอง วางรากฐานแกรมม่าและรากฐานศัพท์ ทำให้คุณได้คะแนนToeic อย่างง่ายๆ แล้วคุณจะมองว่า toeic ง่ายนิดเดียว ด้วยหลักสูตร เมทิส เบรน คัสซิฟาย