หน้าหลัก ติดต่อเรา แผนที่
หลักสูตรต่างๆของ Metis
กิจกรรมของ Metis
ข่าวสารทางการศึกษา
คำถามที่ถามบ่อย
เว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
home
toeic
 
 
 

 

MetiMetis Vocab I
Vocab I,II คืออะไร
        ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย  2 ส่วนด้วยกัน คือ Grammar และในส่วน ของคำศัพท์ หรือเรียกว่า Vocab นั่นเอง หลังการที่ ผ่านประสบการณ์  พบว่า อุปสรรค์ของเรียนภาษาอังกฤษ ส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ นักเรียน ไม่รู้คำศัพท์ ซึ่งจริงๆ แล้ว ภาษาอังกฤษ ไม่จำเป็นต้องท่องจำศัพท์ ทั้งหมด หรือ ดิกส์ ทั้งเล่มก็ได้
       เพียงแค่เราจำศัพท์ ที่จำเป็นต้องใช้ เป็นชุด และจำในลักษณะ เชื่อมกันเป็นชุด หรือเรียกว่า mind map ซึ่ง จะทำให้เราจำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญคือ ลืมยาก และนำไปใช้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ จะเป็นภาษาจริงๆเ

 
เนื้อหาและส่วนประกอบ Grammar
          1. ROOT                           
         2. PREFIX SUFFIX            
         3. ศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ 100 แบบง่าย          
         4. การเชื่อมโยงแบบ Mind Map                
         5. ศัพท์ ที่จำเป็นต้องใช้ 200                                          
         6. วางโครง และ การจำเป็นชุด         
         7.คำศัพท์ เชื่อมโยงระดับสูง 200
         8. การเพิ่มศัพท์ ด้วยเพลง 1
         9. การเพิ่มศัพท์ ด้วยภาพยนต์ 1
      

ระยะเวลาเรียน
                                                      
   
        Vocab(1)      ระยะเวลา    15     ชั่วโมง
        Vocab(2)      ระยะเวลา    15     ชั่วโมง

        วัน - เวลา     เสาร์ 9.00 น. - 12.00 น.
                          ทบทวน ฟรี ด้วย DVD

คำศัพท์ ไม่ยากอย่างที่คิด เข้าใจหลัก และเงื่อนไขจะทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น ในเบื้องต้นอาจจะต้องใช้วิธีจำและแบ่งหมวดหมู่ ก่อน ดังตัวอย่างข้างต้นเมื่อ เข้าใจแล้ว ภาษาอังกฤษ ก็อยู่ในกำมือ สนใจโทร

ปรึกษาฟรี Hotline : 02-953-0800